Deliberant

Deliberent อุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

 

Order by: orderby Display:
Comments (0)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ภายในอาคาร แบบทิศทาง ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 300 Mbps ใช้สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz 200 mW
3500.00 THB
2900.00 THB
Buy   Detail
Comments (0)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ภายนอกอาคาร แบบทิศทาง ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 300 Mbps ใช้สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz รัสมีส่งสัญญาณ 100 องศา
5900.00 THB
5300.00 THB
Buy   Detail
Comments (0)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ภายในอาคาร แบบรอบทิศทาง ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 300 Mbps ใช้สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz
3500.00 THB
3000.00 THB
Buy   Detail
Comments (0)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ภายนอกอาคาร แบบทิศทาง ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 300 Mbps ใช้สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz
4500.00 THB
3700.00 THB
Buy   Detail
Comments (0)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ภายในอาคาร แบบรอบทิศทาง ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 300 Mbps ใช้สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz
3500.00 THB
3000.00 THB
Buy   Detail
Comments (0)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ภายนอกอาคาร แบบทิศทาง ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 300 Mbps ใช้สำหรับย่านความถี่ 5.0 GHz รัศมีการส่งสัญญาณ 60-70 องศา
3900.00 THB
3500.00 THB
Buy   Detail
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH